Polska

Lasy

Lasy

Pobrzeże Słowińskie i Kaszubskie należy do najbardziej zalesionych w kraju (ok. 30%). Największy kompleks, na który składają się piękne bukowe lub bukowo-dębowe lasy, zwany Puszczą Darżlubską, rozpościera się między Wejherowem, Puckiem a Jeziorem Żarnowieckim.

Lasy bukowe

Najbardziej charakterystycznym elementem …

Torfowiska i wrzosowiska

Torfowiska i wrzosowiska

W okolicy jeziora Łebsko, na dnie pradoliny Łeby czy na Bielawskich Błotach koło Karwi spotyka się torfowiska wysokie, którym w powstaniu pomagają specyficzne warunki klimatyczne – duża ilość opadów (rocznie 600-700 mm) i słabe parowanie. Torfowiska wysokie …

Jeziora i rzeki

Jeziora i rzeki

Jeziora Pobrzeża Słowińskiego i Gdańskiego (głównie przybrzeżne) powstały dzięki wielowiekowej pracy morza, które wyrzucało w tych miejscach tony piasku. Po pewnym czasie zatoki zostały całkowicie odcięte od otwartego morza. Jeziora te są przeważnie rozległe i płytkie. Największe …

Typy wybrzeża

Typy wybrzeża.

Urozmaicony krajobraz nad morzem zawdzięczamy przede wszystkim ostatniemu zlodowaceniu. Wędrujący lodowiec, popychając czy ugniatając masy ziemi, zbudował malownicze wzgórza morenowe i klify. Przez następne wieki do powstania malowniczych widoków przyczyniało się morze i wiatry, niszcząc i budując nieprzerwanie …

Bursztyn

Bursztyn

Bursztyn, od niemieckiego Brennenstein (płonący kamień), w czasach staropolskich nazywany jantarem czy złotem północy, od starożytności był poszukiwanym towarem. Dawniej używano też nazwy sukcynit od łacińskiego succinium. Z Grecji wyprawiano się po niego aż na dalekie i dzikie Pomorze …

Plaża

Plaża

Zaraz po wyjściu z morza trafiasz na plażę, zwaną uczenie przedwydmą. W zależności od układu linii brzegowej i kierunku wiatrów jej szerokość może wahać się od kilku do kilkudziesięciu metrów. Właściwie wszystkie plaże są piaszczyste, jedynie u stóp klifów …

Flora i fauna Bałtyku

FLORA I FAUNA BAŁTYKU

W naszym morzu żyje tylko około dwustu gatunków niezbyt na dodatek ciekawych roślin. Przeważają pływające i osiadłe glony, których przebywanie w morskich toniach zależy od stopnia zasolenia wody i głębokości. Do pierwszej grupy swobodnie dryfującej należą, …

Bałtyk – Klimat

KLIMAT

Jak można się spodziewać, klimat panujący w okolicach Bałtyku jest nieco inny niż w głębi kraju – ogólnie rzecz biorąc łagodniejszy, choć im dalej na wschód, tym zmniejsza się wpływ mas powietrza nadciągających znad Atlantyku. Zimy pozostają cieplejsze, lata …

ZARYS DZIEJÓW POMORZA

Początki dziejów

Pod koniec paloelitu – starszej epoki kamiennej, przybywają pierwsi ludzie, którzy dotarli tu przypuszczalnie z biegiem Wisły. Więcej śladów pozostawiła środkowa epoka kamienna, w której dwie odrębne grupy żyły z myśliwstwa, rybołóstwa i zbieractwa. W neolicie (2500-1700 p.n.e.) …