Jeziora i rzeki

Jeziora i rzeki

Jeziora Pobrzeża Słowińskiego i Gdańskiego (głównie przybrzeżne) powstały dzięki wielowiekowej pracy morza, które wyrzucało w tych miejscach tony piasku. Po pewnym czasie zatoki zostały całkowicie odcięte od otwartego morza. Jeziora te są przeważnie rozległe i płytkie. Największe z nich to Łebsko na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Z powierzchnią 75,3 km2 stanowi trzecie co do wielkości jezioro w Polsce. Inne jeziora przybrzeżne na tym obszarze to Gardno, Dołgie Wielkie i Małe czy leżące już poza Parkiem Sarbsko. Powierzchnia płytkich jezior powoli zarasta i z roku na rok zmniejsza się. Jeziora mogły też powstać dzięki topniejącemu lodowcowi (rynnowe). Największym takim zbiornikiem w pasie pobrzeża jest Jezioro Żarnowieckie (14,7 km2).

Wśród niezbyt licznych rzek jedna z większych Słupia uchodzi bezpośrednio do morza (w Ustce), Reda wpada do Zatoki Puckiej, Łupawa do jeziora Gardno a Łeba „kończy bieg” w jeziorze Łebsko. Inne mniejsze rzeczki mają ujście w Zatoce Puckiej (np. Płutnica, Gizdebka, Zagórska Struga) lub w jeziorach (np. Chełst w jez. Sarbsko czy przepływająca przez Jez. Żarnowieckie Piaśnica).

Charakterystycznym zjawiskiem występującym w pobliżu morza jest tzw. cofka. Powstaje, gdy pod wpływem północnych wiatrów następuje spiętrzanie fal. Rzeki zaczynają wtedy płynąć w przeciwnym kierunku, słona woda dostaje się także do przybrzeżnych jezior. Wzdłuż brzegów, które mają kontakt ze słoną wodą rozwija się słonolubna roślinność.

Po wodach przybrzeżnych jezior pływają popularna rzęsa, wywłóczniak i grążel żółty oraz grzybienie: białe i rzadsze północne. Charakterystyczną roślinnością są pasma oczeretów, porastających brzegi i wchodzących w głąb jeziora (np. trzcina pospolita, halofilny sitowiec nadmorski czy tatarak). Na podmokłych brzegach rosną rośliny bagienne: kropidło wodne i rzepicha ziemnowodna. Nieco dalej zaczynają się zarośla wierzbowe i olszowe.

W wodach pluszczą się najrozmaitsze ryby: leszcz, płoć, węgorz, sandacz, karp, szczupak, okoń. Spotykane tu ptaki to mewy śmieszki i srebrzyste, rzadziej mewy pospolite i rybitwy. Można też zobaczyć perkoza dwuczubego, łabędzia niemego, a z kaczek przede wszystkim krzyżówkę, krawkę, czernicę i głowienkę. W szuwarach pomieszkują malutkie: potrzos, trzcinak, trzcinniczek, rokitniczka, brzęczka. Od połowy lata na jeziorach żerują łęczak, kwokacz czy oryginalnie upierzony batalion i mały biegus.