Lasy

Lasy

Pobrzeże Słowińskie i Kaszubskie należy do najbardziej zalesionych w kraju (ok. 30%). Największy kompleks, na który składają się piękne bukowe lub bukowo-dębowe lasy, zwany Puszczą Darżlubską, rozpościera się między Wejherowem, Puckiem a Jeziorem Żarnowieckim.

Lasy bukowe

Najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu w pasie oddalonym od morza są właśnie lasy bukowe, składające się z ponad czterdziestoletnich drzew.

Na żyznych glebach rośnie buczyna nadmorska ze szczyrem trwałym, niecierpkiem pospolitym, czyścem leśnym i czartwą pospolitą w poszyciu. Na morenach spotyka się tymczasem runo trawiaste z perłówką jednokwiatową, żywcem cebulkowym i kostrzewą leśną. Na gorszych terenach w pradolinie Łeby-Redy oraz dolinie Jeziora Żarnowieckiego rośnie uboga buczyna, której w runie towarzyszą łany śmiałka pogiętego.

Nadmorski bór bażynowy.

Taki typowy bór rośnie we wschodniej części Pobrzeża Słowińskiego i na Pobrzeżu Kaszubskim. Najpierw pojedynczo, potem już licznie tereny te porasta sosna pospolita, która jednak wygląda nieco inaczej niż w głębi kraju. Na skutek ciągle wiejących wiatrów pnie drzew są pochylone. Od strony nawietrznej piasek i słona woda łatwo niszczą gałęzie, i korony stają się niesymetryczne. Konary wyrastają od nawietrznej strony, wysokość drzewa nie przekracza 15 m.

W runie występują najczęściej krzewy bażyny czarnej, której owoce przypominają czarne jagody. Lepiej ich nie próbować, gdyż spożyte w większej ilości powodują bóle głowy. Krzew bażyny o drobnych, błyszczących liściach, pochodzi z północy i żyje bardzo długo, bo ponad 80 lat. Do typowych elementów krajobrazu należą całe pola wrzosu zwyczajnego. Inne roślinki to borówka brusznica czy gruszyczka jednokwiatowa. Ze storczyków napotkać można tajeżę jednostronną i listerę sercowatą, która oprócz wybrzeża rośnie tylko w górnoryglowym borze świerkowym i w zaroślach kosodrzewiny. W lasach sosnowych i mieszanych mieszka też roślina reliktowa – zimoziół północny, która występuje w Skandynawii i zachodniej Syberii.

W przypadku wilgotniejszej gleby w cieniu drzew rośnie wrzosiec bagienny, najbardziej znany gatunek atlantycki. Można go spotkać wzdłuż całego wybrzeża szczególnie na Pobrzeżu Kaszubskim, także na wrzosowiskach i torfowiskach oraz w borach bagiennych. Towarzyszą mu borówka bagienna, turzyca pospolita i bagno zwyczajne. Wiciokrzew pomorski o żółtawych kwiatkach pnie się po drzewach czasami aż do samych koron. Tylko niektóre owady o długich trąbkach mogą napić się jego nektaru, który znajduje się głęboko w 25 mm rurce. Tu też rośnie najmniejsza z polskich traw – śmiałka wczesna, której wysokość nie przekracza kilku centymetrów.

Lasy bukowo-dębowe

Charakterystycznym elementem krajobrazu pobrzeża są także lasy bukowo-dębowe, pokrywające wzniesienia morenowe o ubogiej glebie. Buki i dęby bezszypułkowe o silnie rozgałęzionych koronach nie wyrastają wysoko. W runie dojrzeć można groszek skrzydlaty, czasami turyrzcę pigułkowatą, kosmatkę owłosioną, śmiałka pogiętego i znaną powszechnie borówkę czarną, zaś na stromych zboczach zespoły mchów.

Bory mieszane

Na przeciętnych glebach piaszczysto-glinianych pojawiają się lasy mieszane, na które składają się przede wszystkim sosna i dąb bezszypułkowy, czasem również buki. W poszyciu rośnie zwykle jarzębina, w wilgotniejszych miejscach kruszyna pospolita. Zwykle można spotkać także paprocie (np. orlica pospolita), borówkę czarną, a tuż przy ziemi szczawik zajęczy.

Bór bagienny

Bory bagienne występują na płaskich terenach lub w ich obniżeniach, często w pobliżu wydm (np. w okolicach Lubiatowa i Osieckiego Bagna). Z drzew spotyka się przede wszystkim niskie, o grubych pniach sosny i pojedynczo rosnące brzozy – omszoną i brodawkową. Wśród krzewów występuje wierzba łoza, kruszyna pospolita, czasami charakterystyczna dla torfowisk woskownica europejska. W runie rośnie borówka bagienna i bagno zwyczajne, także wrzosiec bagienny czy turzyca pospolita, żurawina błotna, wełnianka wąskolistna i mchy. Odmianą takiego boru jest brzezina bagienna, która znajduje się w okolicy Kluk na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Występuje tu przede wszystkim brzoza omszona, a pojedynczo sosna i rzadziej świerk. Na runo składają się: siódmaczek leśny, konwalijka dwulistna, rzadziej szczawik zajęczy i paprocie.

Lasy olszowe

W wilgotnych i podmokłych miejscach rosną również lasy olszowe. Takie bory można spotkać na Mierzei Łebskiej, na południe od Łąckiej Góry czy na południe od jeziora Łebsko. W runie rośnie tam narzecznica błotna, poprzeczka czarna, karbieniec pospolity czy trzcinnik lancetowany. Często spotyka się także turzycę błotną i ciborowatą. Na suchszych terenach pojawia się jesion.