Rezerwaty na Pobrzeżu Słowińskim i Kaszubskim

Rezerwaty na Pobrzeżu Słowińskim (od Jarosławca na wschód) i Kaszubskim

Rezerwaty ścisłe Słowińskiego PN

– Bielice Gackie (pow. 3,93 ha); na północ od drogi łączącej wsie Żarnowska i Gad; obejmuje wzgórza na bielicowych glebach, porośnięte ponad 100-letnim borem sosnowym i mieszanym;

– Bory Torfowe (pow. 9,28 ha); nad Kanałem Izbickim; obejmują naturalny las sosnowy, któremu towarzyszą brzezina bagienna, bory mieszane i torfowiska;

– jezioro Dołgie Małe (pow. 6,3 ha); rezerwat utworzony ze względu na bogatą roślinność wodną i bagienną oraz rzadkie gatunki flory;

– Gackie Lęgi (pow. 194 ha); między wsiami Gać i Żarnowska; mieszkają tu kolonie mew i drobne ptaki wróblowate;

– Gardzieriskie Lęgi (pow. 207 ha) – na północno-wschodnim brzegu jeziora Gardno; lęgną się tu kaczki, mewy, rybitwy; mieszkają bataliony, biegusy i brodźce;

– Klukowe Buki (pow. 76,84 ha); na północ od Kluk; są tu bukowe lasy, oraz fragmenty buczyny pomorskiej z występującą tylko tu trawą – kostrzewą leśną; starodrzew bukowo-dębowy usytuował się na nieznacznych wyniesieniach;

– Klukowe Lęgi (pow. ok. 170 ha); w południowo-zachodniej części jeziora Łebsko; miejsce lęgowe ptaków wodnych i błotnych;

– Mierzeja (pow. ok. 3532 ha); na Mierzei Łebskiej i Gardnieńskej; największy rezerwat Parku; utworzony ze względu na największe w kraju tereny pokryte wydmami, także ruchomymi z najwyższą Łącką Górą (43 m n.p.m.); występuje tu też m.in. bór bażynowy i brzezina;

– Moroszka (pow. ok. 5 7ha); usytuowana nad Pustynką na południe od poprzedniego rezerwatu; znajduje się tu najbogatsze w Polsce stanowisko maliny moroszki; środkową część zajmuje torfowisko wysokie;

– Olszyna (pow. 19,18 ha); kolo wsi Gać; chroni naturalne olchy, występujące na torfowiskach niskich, na południowym brzegu jeziora Łebsko;

– Wyspa Kamienna (pow. 0,6 ha); na jeziorze Gardno; jest to miejsce lęgowe mewy srebrzystej i kormoranów;

– Żarnowskie Lęgi (pow. 147 ha); w południowo-wschodniej części jeziora Łebsko; gnieżdżą się tu mewy, kaczki i ptaki drapieżne.

Rezerwaty częściowe Słowińskiego PN

– Ciemińskie Błota (pow. ok. 201 ha); na południowo-zachodnim brzegu jeziora Łebsko; gnieżdżą się tu żurawie, derkacze, lelki, błotniaki, kanie, a żeruje orzeł bielik;

– Kluki (pow. ok. 737 ha); na południowo-zachodnim brzegu jeziora Łebsko; występuje tu brzezina bagienna, las bukowo-dębowy oraz ginące torfowisko wysokie;

– Rowokół – rezerwat krajobrazowo-leśny, obejmujący leżącą już poza granicami Parku najwyższą morenę czołową (115 m);

– Żarnowska (pow. 675,87 ha); na północny-zachód od wsi o tej samej nazwie; znajdują się tu wydmy paraboliczne, porośnięte borem bażynowym; występują też torfowiska, brzezina bagienna i las mieszany;

Rezerwaty poza granicami Parku

– Białogóra (pow. 211,07 ha); koło Białogóry niedaleko brzegu; jeden z najcenniejszych rezerwatów torfowych na wybrzeżu; obejmuje zatorfione zagłębienie śródwydmowe, otoczone borami bagiennymi i bażynowymi; jest to jedno z dwóch miejsc w Polsce, gdzie rośnie ponikł wielołodygowy; występuje też wrzosiec bagienny; przygiełka brunatna, wełnianeczka darniowa i sit sztywny;

– Bielawskie Błota (pow. 2000 ha); projektowany, ale jeszcze nie zatwierdzony rezerwat na południe od Karwi; część torfowiska została zniszczona przez eksploatację; rosną tam wełnianki, głównie pochwowata; wrzosiec bagienny, woskownica, wrzos oraz rzadkie rośliny, jak malina moroszka;

– Choczewskie cisy (pow. 9,19 ha); leży na zachód od Osiek, obejmuje fragment lasu mieszanego z naturalnie odnawiającym się cisem;

– Darżlubskie Buki (pow. 27,08 ha); na terenie Puszczy Darżlubskiej koło wsi Mechowo; oprócz dominjuącego buka spotyka się tu też sosnę, dąb i brzozy;

– Dolina Zagórskiej Strugi (pow. 5 ha); rezerwat projektowany (też jeszcze nie zatwierdzony) koło Rumii, na granicy wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego; występuje tu rzadki krasnorost porastający kamienie potoku Zagórzańskiej Strugi, oles i fragmenty 200-letniego lasu bukowego;

– Mierzeja Sarbska (pow. 546,95 ha); na wschód od Łeby; przeważa tu krajobraz nadmorski z wydmami białymi, parabolicznymi i zagłębieniami międzywydmowymi oraz fragmentami boru bażynowego i niewielkimi torfowiskami;

– Moroszka Bielawskiego Błota (pow. 8,4 ha); koło Sławoszyna występuje malina moroszka;

– Piaśnickie Łąki (pow. 54,7 ha); na zachód od Dębek; jeden z ciekawszych florystycznych rezerwatów na Pomorzu – występują tu wydmy, torfowiska, podmokłe lasy, w których rośnie woskownica europejska, paproć, wrzosiec bagienny, storczyki;

– Przylądek Rozewski (pow. 12,15 ha); rezerwat krajobrazowy utworzony na najbardziej wysuniętym na północ krańcu Polski; na wysokim klifie (54 m n.p.m.) rośnie piękny las bukowy liczący ponad 120 lat; niektóre drzewa do 200 lat; buki mają 30 m wysokości, a niektóre ponad 3 m obwodu;

Woskownica Bielawskiego Błota (pow. 33 ha); koło Sławoszyna; chroni zarośla woskownicy europejskiej.