Żarnowiec

Żarnowiec

Odargowo jest oddalone zaledwie o 2 km od Żarnowca, który warto odwiedzić ze względu na wspomniany już wyżej kościół i klasztor. Po dojechaniu do drogi nr 213, trzeba skręcić w prawo. Żarnowiec nie może narzekać na swoje położenie: w pobliżu rozciąga się duże jezioro rynnowe (14,7 km2) o tej samej nazwie, tu zaczyna się także Puszcza Darżlubska, w której rosną zdrowe buki i dęby.

Tereny od Kłanina do Krokowej zamieszkują Kaszubi zwani Drobolami. Tradycyjnie zajmowali się rolnictwem, choć ci z Żarnowca łowili też ryby (podobno robili pyszny rosół z węgorza). Ich gwara jest zbliżona do gwary Kaszubów Puszczy Darżlubskiej i okolic Wejherowa a wyróżnia ją stosowanie wielu zdrobnień. Obecnie najbliżsi tradycji pozostali mieszkańcy Żarnowca i Sławoszyna.

Historia

Żarnowiec, zwany dawniej Sarniwiec, Sarnowitz, a przed wojną Zarnowitz, już w czasach pogańskich był osadą, przez którą przebiegała droga prowadząca z Gdańska przez Puck na zachód. Po raz pierwszy pojawił się w dokumencie z 1220 r., w którym książę Świętopełk potwierdził nadanie wsi zakonowi cysterek. Sam klasztor powstał już kilka lat wcześniej. Siostry otrzymały poza tym kilka pobliskich wsi i wiele przywilejów: prawo połowu ryb w morzu, zwolnienie z podatków oraz prawo do sprawowania sądów nad poddanymi. W czasie wojen polsko-krzyżackich kościół i klasztor splądrowano a w okresie reformacji nastąpił upadek klasztoru – pod koniec XVI w. przeoryszy towarzyszyły zaledwie dwie siostry. W 1590 r. Żarnowiec przekazano benedyktynkom z Chełmna, które prowadziły szkołę klasztorną dla dziewcząt, słynącą z haftów i wyrobu szat kościelnych. Opałkami były kobiety pochodzące z możnych rodów pomorskich. Po przyłączeniu tej części Pomorza do Prus w 1772 r. nastąpiła sekularycja dóbr klasztornych, a w 1834 roku kasacja klasztoru. Od 1856 r. działa tu bractwo trzeźwości. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości niedaleko Żarnowca przebiegała granica państwa. W 1923 r. miejscowość odwiedził prezydent Stanisław Wojciechowski. Po II wojnie do klasztoru przyjechały benedyktynki z Wilna.

Atrakcje

Kościół pod wezwaniem Zwiastowania NPM zbudowany został na przełomie XIII i XIV w. a w następnych wiekach był rozbudowywany, przebudowywany i odnawiany. Dzisiaj zobaczysz potężną budowlę z jasnoczerwonej cegły z ostrołukowymi oknami i wąskimi przyporami. Górną część budynku zdobią gotyckie szczyty. Dostawiona z przodu smukła wieża także zakończona jest schodkowym szczytem. W środku jedno-nawowej budowli znajduje się grobowiec komtura krzyżackiego Fritza von Raweneck, który poległ w bitwie pod Świecinem w 1462 roku.

W środku surowego wnętrza można podziwiać częściowo ceglane, wyżej murowane ściany, zaś całość przykrywa sklepienie gwiaździste z żebrami spływającymi na wsporniki, wyobrażające maski, głowy ludzi i aniołów. Bogato rzeźbiony barokowy ołtarz przedstawia Zwiastowanie Matki Boskiej. Madonna i Archanioł ubrani są w piękne, złoto-srebrne szaty. Po bokach znajdują się rzeźby biskupów, powyżej stoją figury aniołów. Umieszczone w stallach obrazy przedstawiają życie św. Benedykta i św. Scholastyki – patronki benedyktynek. Po prawej stronie znajduje się rokokowa ambona zdobiona złotymi ornamentami oraz wizerunkami ewangelistów. Przy ścianie zobaczysz też chrzcielnicę podtrzymywaną przez pochylonego anioła. Piękną metalową kratę przy bocznym wejściu współcześnie zaprojektowała jedna z sióstr.

Do kościoła przylegają zabudowania klasztorne, w których mieści się skarbiec zawierający cenne obrazy, rzeźby, starodruki i słynne ubiory kościelne haftowane z przysłowiową benedyktyńską pracowitością.

Obecnie skarbiec nie jest dostępny dla zwiedzających. Spacerując gotyckimi krużgankami, przykrytymi krzyżowo-żebrowym sklepieniem, zwróć uwagę na panującą tu wilgoć, z którą siostry nie mogą sobie poradzić. Przez arkadowe otwory widać zadbany ogród. Obok kościoła znajduje się także plebania wzniesiona w XVIII w. oraz nieduży cmentarz, na którym uwieczniono wiele kaszubskich nazwisk.

Żarnowiec z wolna zmienia się w miejscowość turystyczną. W sezonie otwarte jest schronisko młodzieżowe (tel. 737-603), można też tanio wynająć kwatery u gospodarzy. W wiosce znajduje się poczta (tel. 737-211), bar, pijalnia piwa, sklep oraz przystanek PKS – autobusy kursują do Pucka, Krokowej i Wejherowa.