» Budownictwo obronne

Budownictwo obronne i zamki

Budownictwo obronne i zamki

Z czystym sumieniem możemy przyjąć, że w tej części Pomorza praktycznie nie zachowała się architektura obronna. Z wczesnośredniowiecznych grodzisk przetrwały do dziś jedynie niewielkie pagórki, a pozostałości fortyfikacji miejskich można odnaleźć jedynie w Słupsku, Lęborku i …