» Flora

Ochrona przyrody

OCHRONA PRZYRODY

Kawałki stosunkowo dziewiczego wybrzeża, które przetrwały szczęśliwie zarówno mimo trudnych warunków terenowych (błota czy bagna) jak i naszych dzielnych wojsk sprzymierzonych, pilnie strzegących północnych granic, próbuje się teraz w najrozmaitszy sposób chronić przed zalewającą zewsząd cywilizacją. Wszyscy miłośnicy …

Lasy

Lasy

Pobrzeże Słowińskie i Kaszubskie należy do najbardziej zalesionych w kraju (ok. 30%). Największy kompleks, na który składają się piękne bukowe lub bukowo-dębowe lasy, zwany Puszczą Darżlubską, rozpościera się między Wejherowem, Puckiem a Jeziorem Żarnowieckim.

Lasy bukowe

Najbardziej charakterystycznym elementem …

Jeziora i rzeki

Jeziora i rzeki

Jeziora Pobrzeża Słowińskiego i Gdańskiego (głównie przybrzeżne) powstały dzięki wielowiekowej pracy morza, które wyrzucało w tych miejscach tony piasku. Po pewnym czasie zatoki zostały całkowicie odcięte od otwartego morza. Jeziora te są przeważnie rozległe i płytkie. Największe …

Typy wybrzeża

Typy wybrzeża.

Urozmaicony krajobraz nad morzem zawdzięczamy przede wszystkim ostatniemu zlodowaceniu. Wędrujący lodowiec, popychając czy ugniatając masy ziemi, zbudował malownicze wzgórza morenowe i klify. Przez następne wieki do powstania malowniczych widoków przyczyniało się morze i wiatry, niszcząc i budując nieprzerwanie …

Plaża

Plaża

Zaraz po wyjściu z morza trafiasz na plażę, zwaną uczenie przedwydmą. W zależności od układu linii brzegowej i kierunku wiatrów jej szerokość może wahać się od kilku do kilkudziesięciu metrów. Właściwie wszystkie plaże są piaszczyste, jedynie u stóp klifów …

Flora i fauna Bałtyku

FLORA I FAUNA BAŁTYKU

W naszym morzu żyje tylko około dwustu gatunków niezbyt na dodatek ciekawych roślin. Przeważają pływające i osiadłe glony, których przebywanie w morskich toniach zależy od stopnia zasolenia wody i głębokości. Do pierwszej grupy swobodnie dryfującej należą, …