» Kościół

Kalwaria Wejherowska

Kalwaria Wejherowska

Kalwarię, ufundowaną przez Jakuba Wejhera i jego rodzinę, budowano przez ponad dwadzieścia lat począwszy od 1649 r. Wojewoda tak bardzo pragnął, aby jego kalwaria przypominała swój pierwowzór, że posłał do Jerozolimy ludzi, aby zdjęli odpowiednie wymiary i przywieźli …