» Pobrzeże

Budownictwo obronne i zamki

Budownictwo obronne i zamki

Z czystym sumieniem możemy przyjąć, że w tej części Pomorza praktycznie nie zachowała się architektura obronna. Z wczesnośredniowiecznych grodzisk przetrwały do dziś jedynie niewielkie pagórki, a pozostałości fortyfikacji miejskich można odnaleźć jedynie w Słupsku, Lęborku i …

Sztuka i strój Kaszubski

Sztuka

W co drugim sklepie na wybrzeżu zobaczyć można kaszubskie haftowane obrusy czy charakterystyczną ceramikę. Nawet laicy czy wręcz obcokrajowcy bez błędu rozpoznają typowe wzory i kolory kaszubskie. Life-motivem wszelkich ozdóbek są kwiatki z tulipanem na czele. Często pojawiają się …

Życie codzienne Kaszubów

Życie codzienne Kaszubów

Kaszubi tradycyjnie utrzymywali się z rybołówstwa bądź z pracy na roli. Mieszkający na lepszych ziemiach znajmowali się rolnictwem. Największy wpływ na kulturę mieli bogaci chłopi – gburzy, posiadający po kilkanaście hektarów ziemi. To oni mogli sobie pozwolić …

Kaszubi Zachodni i Wschodni

Kaszubi Zachodni i Wschodni

Przez wieki na skutek ekspansji kultury germańskiej Kaszubi mieli stopniowo coraz bardziej utrudniony kontakt z własną kulturą. Szczególnie drastycznie proces wynarodowienia odbił się na Kaszubach Zachodnich, gdzie od XVII w. coraz bardziej kurczy się obszar przez …