» zamki

Krokowa

Krokowa

Krokowa, przez niektórych nazywana Krokowem, leży 10 km na południowy wschód od Dębek, przy drodze nr 213 prowadzącej do Pucka. Należy ją koniecznie odwiedzić, żeby na własne oczy zobaczyć hit całej okolicy – odnowiony zamek rodu von Krokow.

Historia…

Budownictwo obronne i zamki

Budownictwo obronne i zamki

Z czystym sumieniem możemy przyjąć, że w tej części Pomorza praktycznie nie zachowała się architektura obronna. Z wczesnośredniowiecznych grodzisk przetrwały do dziś jedynie niewielkie pagórki, a pozostałości fortyfikacji miejskich można odnaleźć jedynie w Słupsku, Lęborku i …